I MADBEKA

 ייצור מדבקות בגלילים בעיצוב אישי
פתרונות להדבקה אוטומטית

מדבקות קריסטל
מדבקות רכב
מדבקות למזון
מדבקות לתעשייה

 לייצור - סוגי מדבקות בגלילים

iMadbeka

מדבקות למשקאות

מדבקות בצורות שונות
בעיצוב אישי
חומר גלם מתאימים
להקפאה מקררים
במחיר שפוי

iMadbeka

מדבקות לקוסמטיקה

מדבקות בצורות שונות
בעיצוב אישי
חומר גלם מתאימים
להקפאה מקררים
במחיר שפוי

iMadbeka

מדבקות למוצרי מזון

מדבקות בצורות שונות
בעיצוב אישי
חומר גלם מתאימים
להקפאה מקררים
במחיר שפוי

iMadbeka

מדבקות לחקלאות

מדבקות לבתי אריזה
בגדלים שונים המתאימים
לאקדחי אוטומטית
מחומר גלם איכותיים
במחיר שפוי

פתרונות להדבקה מדבקות

פתרון מושלם לחקלאות

iMadbeka

אקדח מדבקות אוטומטית
לענפים שונים

Labeller ידני מאפשר דבק מהיר וקל של תוויות בגודל שונים עם רוחב הקלטת של 20,30,40מ"מ
בקר מיקרו מובנה מנצל חיישן פוטואלקטריים כדי לקדם את הקלטת במדויק לאתר את התוויותבמצב אופטימלי תחת גלגל ספוג נדבק. היחידה מופעלת על ידי סוללות נטענות, המספיקה
למשך 10 שעות של פעולה בין טעינה לטעינה. קצב הפעולה נשאר יציב ללא תלות ברמת הסוללה

ציוד הדפסה

מדפסות ZEBRA & RIBBON 

ציוד למדבקות

שולף מדבקות, מגוללים 

איך זה עבוד

התקשרות 1

ייעוץ| הזמנות
0502749209

שליחת קבצים 2

imadbekot@gmail.com 
ופרטים הזמנה למייל

הכנה והגהה 3

עבודה של גרפיקאי ושליחת קובץ  ללקוח להגהה ואישור

הדפסה 4

הדפסה וגימור במפעל, גילגול

משלוח עד המקום 5

זמנים קבלת סחורה: 3-5 יוםי עבודה לאחר אישור הלקוח

תשלום 6

תני תשלום ללקוחות חדשים: בסיס מזומן

הצעת מחיר מהירה

 לשלוח מייל, לצרף קבצים גרפיקה, מידות, חומר גלי וכמות רצוי

צור קשר

בין הלקוחות

עבודות לדוגמה שלנו

מנהל תיק לקוחות | הזמנות | ייעוץ

0502749209
Email: imadbekot@gmail.com